มนัญญา ลาหาญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  11,590
  42,278

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ภาพพื้นหลังธรรมชาติ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   clipart, การ์ตูน, ภาพพื้นหลัง, พื้นหลัง, คลิปอาร์ต, ภาพวาดการ์ตูน, background
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มนัญญา ลาหาญ
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
22
ผู้เข้าชม
56,141
ดาวน์โหลด
326,211
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 11,590
ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 6,740
ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 6,510
ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 4,709
ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 3,805

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 4 พฤษภาคม 2560
ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 4 พฤษภาคม 2560
ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 4 พฤษภาคม 2560
ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 4 พฤษภาคม 2560
ภาพพื้นหลังธรรมชาติ 4 พฤษภาคม 2560
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล