ภาพพื้นหลังธรรมชาติ

8,897      74,831
 
Creative Commons License
ภาพพื้นหลังธรรมชาติ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพพื้นหลังธรรมชาติ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภาพวาดการ์ตูน, การ์ตูน, background, พื้นหลัง, ภาพพื้นหลัง, clipart, คลิปอาร์ต
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มนัญญา ลาหาญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มนัญญา ลาหาญ, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2560). ภาพพื้นหลังธรรมชาติ, 4 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58808
มนัญญา ลาหาญ, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2560). "ภาพพื้นหลังธรรมชาติ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58808. (4 พฤษภาคม 2560)
มนัญญา ลาหาญ, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. "ภาพพื้นหลังธรรมชาติ". 4 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58808.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภาพพื้นหลังธรรมชาติ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว