บุษบา กิติจันทโรภาส,ดร.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,576
  1,022

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วิธีการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากเปลือกข้าวโพด
คำอธิบาย :  สามารถ Dowload ตัวอย่างกลีบดอกดารารัตน์ เพื่อนำไปตัดทำกลีบดอก ได้ที่ https://oer.lear.i.th/search_detail/result/59855
คำสำคัญ :   ดอกไม้จันทน์, ดอกดารารัตน์, เปลือกข้าวโพด, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, รัชกาลที่ 9, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   บุษบา กิติจันทโรภาส,ดร.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล