วิธีการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากเปลือกข้าวโพด

8,466      1,413
 
Creative Commons License
วิธีการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากเปลือกข้าวโพด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วิธีการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากเปลือกข้าวโพด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สามารถ Download ตัวอย่างกลีบดอกดารารัตน์ เพื่อนำไปตัดทำกลีบดอก ได้ที่ https://oer.learn.in.th/search_detail/result/59855
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รัชกาลที่ 9, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, เปลือกข้าวโพด, ดอกไม้จันทน์, ดอกดารารัตน์, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุษบา กิติจันทโรภาส,ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุษบา กิติจันทโรภาส,ดร.. (2560). วิธีการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากเปลือกข้าวโพด, 11 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/59854
บุษบา กิติจันทโรภาส,ดร.. (2560). "วิธีการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากเปลือกข้าวโพด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/59854. (11 พฤษภาคม 2560)
บุษบา กิติจันทโรภาส,ดร.. "วิธีการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากเปลือกข้าวโพด". 11 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/59854.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วิธีการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากเปลือกข้าวโพด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว