ขนมบ้านยายกรทอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,858
  721

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วิธีทำขนมปลากริมโบราณ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ขนม, ของหวาน, ขนมโบราณ, ปลากริม, ขนมไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต
เจ้าของผลงานร่วม :   ขนมบ้านยายกรทอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
91
ผู้เข้าชม
27,754
ดาวน์โหลด
25,894
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
วิธีทำขนมปลากริมโบราณ 5,858
วิธีทำขนมสายบัว 1,112
ตะหลิว 706
วิธีทำขนมสาลี่ 693
ซึ้งนึ่งขนมไทย 682

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ลอดช่องไทย 25 สิงหาคม 2561
เปียกข้าวฟ่าง 25 สิงหาคม 2561
VDO การทอดขนมกง 20 เมษายน 2561
VDO การทอดขนมกง 20 เมษายน 2561
VDO การทอดขนมกง 20 เมษายน 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล