วิธีทำขนมปลากริมโบราณ

13,489      957
 
Creative Commons License
วิธีทำขนมปลากริมโบราณ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วิธีทำขนมปลากริมโบราณ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ปลากริม, ขนม, ขนมไทย, ของหวาน, ขนมโบราณ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ขนมบ้านยายกรทอง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต, ขนมบ้านยายกรทอง. (2560). วิธีทำขนมปลากริมโบราณ, 26 มิถุนายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61379
กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต, ขนมบ้านยายกรทอง. (2560). "วิธีทำขนมปลากริมโบราณ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61379. (26 มิถุนายน 2560)
กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต, ขนมบ้านยายกรทอง. "วิธีทำขนมปลากริมโบราณ". 26 มิถุนายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/61379.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วิธีทำขนมปลากริมโบราณ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว