วิธีทำขนมปลากริมโบราณ

ข้อมูลผลงาน

  1,667      356     
 
Creative Commons License
วิธีทำขนมปลากริมโบราณ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วิธีทำขนมปลากริมโบราณ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ขนมบ้านยายกรทอง
คำสำคัญ :   ปลากริม, ขนมโบราณ, ขนม, ขนมไทย, ของหวาน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (609.67 MB)