กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,384
  707

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วิธีทำขนมปลากริมโบราณ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ขนม, ของหวาน, ขนมโบราณ, ปลากริม, ขนมไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต
เจ้าของผลงานร่วม :   ขนมบ้านยายกรทอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
313
ผู้เข้าชม
65,307
ดาวน์โหลด
65,370
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
วิธีทำขนมปลากริมโบราณ 5,384
แห้วเชื่อม 1,944
วิธีทำขนมสายบัว 1,101
ตะหลิว 688
วิธีทำขนมแห้ว 682

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ข้าวต้มมัด 22 มิถุนายน 2564
ข้าวต้มมัด 22 มิถุนายน 2564
ข้าวต้มมัด 22 มิถุนายน 2564
กระจับ 22 มิถุนายน 2564
ปูนา 22 มิถุนายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล