แห้วเชื่อม

2,402      3,048
 
Creative Commons License
แห้วเชื่อม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แห้วเชื่อม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การทำขนม แห้วเชื่อม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ของหวาน, การทำขนมหวาน, ขนมหวาน, แห้วเชื่อม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต. (2560). แห้วเชื่อม, 6 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53524
กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต. (2560). "แห้วเชื่อม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53524. (6 มีนาคม 2560)
กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต. "แห้วเชื่อม". 6 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53524.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แห้วเชื่อม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว