อาทิตย์ แก้วภราดัย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,293
  471

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การแสดงงานนำเสนอ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   G Suite for Education Google, Google, Google Slides, การแสดงงานนำเสนอ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   อาทิตย์ แก้วภราดัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
1,224
ผู้เข้าชม
135,717
ดาวน์โหลด
132,102
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การแสดงงานนำเสนอ 3,293
การแทรกวิดีโอ 826
การเรียงลำดับวัตถุในสไลด์ 749
การแทรกแผนภูมิ 665
การทำสำเนาไฟล์ 662

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วัดบ้านเด่น 3 มีนาคม 2562
วัดบ้านเด่น 3 มีนาคม 2562
วัดบ้านเด่น 3 มีนาคม 2562
วัดบ้านเด่น 3 มีนาคม 2562
วัดบ้านเด่น 3 มีนาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล