การเรียกใช้งานไฟล์ที่คนอื่นแชร์ให้

378      329
 
Creative Commons License
การเรียกใช้งานไฟล์ที่คนอื่นแชร์ให้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเรียกใช้งานไฟล์ที่คนอื่นแชร์ให้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Google Drive, Gmail, การเรียกใช้ไฟล์, Google
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาทิตย์ แก้วภราดัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). การเรียกใช้งานไฟล์ที่คนอื่นแชร์ให้, 14 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89100
อาทิตย์ แก้วภราดัย. (2561). "การเรียกใช้งานไฟล์ที่คนอื่นแชร์ให้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89100. (14 มีนาคม 2561)
อาทิตย์ แก้วภราดัย. "การเรียกใช้งานไฟล์ที่คนอื่นแชร์ให้". 14 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89100.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,261)
จำนวนผู้เข้าชม (1,183)
จำนวนผู้เข้าชม (823)

รีวิว : การเรียกใช้งานไฟล์ที่คนอื่นแชร์ให้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว