อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  14,926
  8,312

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ภาพแนะนำ Mobile Apps ชื่อ ARZIO สำหรับใช้กับแผ่นพับที่ระลึก
คำอธิบาย :  ภาพแนะนำ Mobile Apps ชื่อ ARZIO สำหรับใช้กับแผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
คำสำคัญ :   Mobile Apps, AR Apps, AR แผ่นพับที่ระลึก, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, ในหลวงรัชกาลที่ 9
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล