ภาพแนะนำ Mobile Apps ชื่อ ARZIO สำหรับใช้กับแผ่นพับที่ระลึก

15,781      8,470
 
Creative Commons License
ภาพแนะนำ Mobile Apps ชื่อ ARZIO สำหรับใช้กับแผ่นพับที่ระลึก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพแนะนำ Mobile Apps ชื่อ ARZIO สำหรับใช้กับแผ่นพับที่ระลึก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพแนะนำ Mobile Apps ชื่อ ARZIO สำหรับใช้กับแผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Mobile Apps, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, AR Apps, ในหลวงรัชกาลที่ 9, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, AR แผ่นพับที่ระลึก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล. (2560). ภาพแนะนำ Mobile Apps ชื่อ ARZIO สำหรับใช้กับแผ่นพับที่ระลึก, 26 ตุลาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/74364
อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล. (2560). "ภาพแนะนำ Mobile Apps ชื่อ ARZIO สำหรับใช้กับแผ่นพับที่ระลึก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/74364. (26 ตุลาคม 2560)
อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล. "ภาพแนะนำ Mobile Apps ชื่อ ARZIO สำหรับใช้กับแผ่นพับที่ระลึก". 26 ตุลาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/74364.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภาพแนะนำ Mobile Apps ชื่อ ARZIO สำหรับใช้กับแผ่นพับที่ระลึก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว