ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,265
  709

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ความลับของพืช ระดับปฐมวัย
คำอธิบาย :  ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องความลับของพืช ระดับปฐมวัย ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูสามารถนำไปสอนเด็ก ๆ ระดับปฐมวัยให้เข้าใจเนื้อหาง่าย ๆ เกี่ยวกับพืชในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเรื่องพืชเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เด็ก ๆ คุ้นเคย
คำสำคัญ :   วิทยาศาสตร์, ปฐมวัย, ครู, อาจารย์, science, experiment, teaching
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ปฐมวัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   กลยุทธ์การสอน, ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
2
ผู้เข้าชม
2,972
ดาวน์โหลด
1,720
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ความลับของพืช ระดับปฐมวัย 3,265
STEM Career Guide 725

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
STEM Career Guide 6 กรกฎาคม 2560
ความลับของพืช ระดับปฐมวัย 6 กรกฎาคม 2560
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 STEM Career Guide 725 1,228
2 ความลับของพืช ระดับปฐมวัย 3,265 709