ความลับของพืช ระดับปฐมวัย

3,194      693
 
Creative Commons License
ความลับของพืช ระดับปฐมวัย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ความลับของพืช ระดับปฐมวัย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องความลับของพืช ระดับปฐมวัย ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูสามารถนำไปสอนเด็ก ๆ ระดับปฐมวัยให้เข้าใจเนื้อหาง่าย ๆ เกี่ยวกับพืชในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเรื่องพืชเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เด็ก ๆ คุ้นเคย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ปฐมวัย, teaching, วิทยาศาสตร์, science, ครู, experiment, อาจารย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, กลยุทธ์การสอน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2560). ความลับของพืช ระดับปฐมวัย, 6 กรกฎาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/65497
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2560). "ความลับของพืช ระดับปฐมวัย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/65497. (6 กรกฎาคม 2560)
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "ความลับของพืช ระดับปฐมวัย". 6 กรกฎาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/65497.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ความลับของพืช ระดับปฐมวัย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว