ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,270
  838

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก
คำอธิบาย :  รายการ Sciece Behid Techology มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก สนุกกับการทดลองเปลี่ยนสีสารเคมีสุดท้าทาย สนใจชุดการทดลองติดต่อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. email : cyberbookstore@stda.or.th หรือ Facebook : ศูนย์หนังสือ สวทช. พัฒนาการทดลองโดย ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์ ผลิตรายการโดย NSTDA Chael สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำสำคัญ :   การทดลองทางเคมี, เคมี, มายากลนักเคมี, เสกสีตามใจนึก, สนุกกับการทดลอง, กลูโคส, Glucose Dextrose, Indigo Carmine, Sodium Hidroxide, อินดิโกคาร์มีน, สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์, ฝ่ายบริหายค่ายวิทยาศาสตร์, NSTDA Channel
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
3,972
ดาวน์โหลด
715
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก 4,270

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก 17 กรกฎาคม 2560
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก 4,270 838