มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก

3,980      718
 
Creative Commons License
มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รายการ Science Behind Technology มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก สนุกกับการทดลองเปลี่ยนสีสารเคมีสุดท้าทาย สนใจชุดการทดลองติดต่อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. email : cyberbookstore@nstda.or.th หรือ Facebook : ศูนย์หนังสือ สวทช. พัฒนาการทดลองโดย ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์ ผลิตรายการโดย NSTDA Channel สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มายากลนักเคมี, สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์, เคมี, เสกสีตามใจนึก, Sodium Hidroxide, Glucose Dextrose, ฝ่ายบริหายค่ายวิทยาศาสตร์, NSTDA Channel, การทดลองทางเคมี, Indigo Carmine, อินดิโกคาร์มีน, สนุกกับการทดลอง, กลูโคส
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Flash Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์. (2560). มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก, 17 กรกฎาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/66318
ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์. (2560). "มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/66318. (17 กรกฎาคม 2560)
ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์. "มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก". 17 กรกฎาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/66318.


รีวิว : มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว