ครูบุบผา ล้วนวิลัย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,253
  2,437

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเศียรครู
คำอธิบาย :  การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเศียรครู มีการสืบทอดประเพณีกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู และเพื่อเป็นการขอขมาครู ในสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไป ให้เชื่อมั่นในแขนงวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาโดยเฉพาะในแขนงศิลปวัฒนธรรม ถวายเครื่องสักการะ ด้วย กล้วย อ้อย หมากพลู บายศรี หัวหมู และในทุกปีจะมีพิธีการบวงสรวงเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ทั้งผู้สอนและผู้เรีย
คำสำคัญ :   ชุดบูชาครู, เศียรครู, การจัดตั้งหิ้งบูชาเศียรครู, บ้านโขนไทย, พิธีไหว้ครู, โต๊ะหมู่, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ครูบุบผา ล้วนวิลัย
เจ้าของผลงานร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
77
ผู้เข้าชม
35,925
ดาวน์โหลด
39,984
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเศียรครู 5,253
สัทธาสูร 1,417
เทริด 1,414
บรรลัยกัลป์ 1,359
เปาวนาสูร 1,239

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สุครีพ 4 มีนาคม 2561
สุครีพ 4 มีนาคม 2561
สุครีพ 4 มีนาคม 2561
มารัญ 19 กุมภาพันธ์ 2561
มัยราพณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล