การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเศียรครู

4,578      2,395
 
Creative Commons License
การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเศียรครู ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเศียรครู
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเศียรครู มีการสืบทอดประเพณีกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู และเพื่อเป็นการขอขมาครู ในสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไป ให้เชื่อมั่นในแขนงวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาโดยเฉพาะในแขนงศิลปวัฒนธรรม ถวายเครื่องสักการะ ด้วย กล้วย อ้อย หมากพลู บายศรี หัวหมู และในทุกปีจะมีพิธีการบวงสรวงเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ทั้งผู้สอนและผู้เรีย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เศียรครู, ชุดบูชาครู, พิธีไหว้ครู, โต๊ะหมู่, วิทยาเขตศาลายา, มหาวิทยาลัยมหิดล, บ้านโขนไทย, การจัดตั้งหิ้งบูชาเศียรครู
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ครูบุบผา ล้วนวิลัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ครูบุบผา ล้วนวิลัย, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์. (2560). การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเศียรครู, 22 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68481
ครูบุบผา ล้วนวิลัย, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์. (2560). "การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเศียรครู". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68481. (22 สิงหาคม 2560)
ครูบุบผา ล้วนวิลัย, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์. "การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเศียรครู". 22 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68481.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเศียรครู

ไม่พบข้อมูลการรีวิว