จีรวรรณ หงษ์ทอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  744     175

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน
คำอธิบาย :  ผลงานของผู้เข้าอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Ope Source Software : GIMP & Ikscape" วันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
คำสำคัญ :   งานกราฟิก, GIMP, Inkscape, ทรัพยากรธรรมชาติ, ป่าไม้, ในหลวง, รัชกาลที่ 9, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   จีรวรรณ หงษ์ทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
502
ดาวน์โหลด
144
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน 744

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน 14 กันยายน 2560
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน 744 175