ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน

678      171
 
Creative Commons License
ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผลงานของผู้เข้าอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape" วันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Inkscape, ป่าไม้, GIMP, รัชกาลที่ 9, ทรัพยากรธรรมชาติ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, งานกราฟิก, ในหลวง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จีรวรรณ หงษ์ทอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จีรวรรณ หงษ์ทอง, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน, 14 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70038
จีรวรรณ หงษ์ทอง, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70038. (14 กันยายน 2560)
จีรวรรณ หงษ์ทอง, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. "ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน". 14 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70038.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว