สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,315
  195

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  น้อมระลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ (His Majesty King Bhumibol Adulyadej) เรื่องเล่าพระราชอารมณ์ขันของในหลวง
คำอธิบาย :  ผลงานของผู้เข้าอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร \"การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Ope Source Software : GIMP & Ikscape\" วันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
คำสำคัญ :   งานกราฟิก, GIMP, Inkscape, พระราชอารมณ์ขัน, ในหลวง, รัชกาลที่ 9, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, King Rama IX, King Bhumibol Adulyadej
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กฤติญา สำอางกิจ
เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
5
ผู้เข้าชม
2,916
ดาวน์โหลด
765
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
น้อมระลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ (His Majesty King Bhumibol Adulyadej) เรื่องเล่าพระราชอารมณ์ขันของในหลวง 1,315
ลัดโพธิ์ อีกหนึ่งต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำ 925
สานต่อที่พ่อทำ 792
ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน 742
พระมหากษัตรัย์ผู้ทรงเมตตา 548

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ป่าไม้นั้นสำคัญกับมนุษย์ทุกคน 14 กันยายน 2560
ลัดโพธิ์ อีกหนึ่งต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำ 14 กันยายน 2560
พระมหากษัตรัย์ผู้ทรงเมตตา 14 กันยายน 2560
น้อมระลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ (His Majesty King Bhumibol Adulyadej) เรื่องเล่าพระราชอารมณ์ขันของในหลวง 14 กันยายน 2560
สานต่อที่พ่อทำ 14 กันยายน 2560
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล