ลัดโพธิ์ อีกหนึ่งต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำ

861      191
 
Creative Commons License
ลัดโพธิ์ อีกหนึ่งต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ลัดโพธิ์ อีกหนึ่งต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผลงานของผู้เข้าอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape" วันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การจัดการน้ำ, รัชกาลที่ 9, GIMP, งานกราฟิก, ในหลวง, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, Inkscape, โครงการพระราชดำริ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พอตา บุนยตีรณะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พอตา บุนยตีรณะ, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). ลัดโพธิ์ อีกหนึ่งต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำ, 14 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70039
พอตา บุนยตีรณะ, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "ลัดโพธิ์ อีกหนึ่งต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70039. (14 กันยายน 2560)
พอตา บุนยตีรณะ, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. "ลัดโพธิ์ อีกหนึ่งต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำ". 14 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/70039.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ลัดโพธิ์ อีกหนึ่งต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว