เด็กหญิงสุพรรษา วันนา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  12,808
  8,399

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย
คำอธิบาย :  ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทยโดยเด็กหญิงสุพรรษา วันนา โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร จ.ก าแพงเพชร
คำสำคัญ :   ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย, กิจกรรมวาดภาพ, กำแพงเพชร, ศิลป, การวาดภาพ, ตัวละครในวรรณคดีไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   เด็กหญิงสุพรรษา วันนา
เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
2
ผู้เข้าชม
16,312
ดาวน์โหลด
19,835
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย 12,808
ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย 3,708

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย 16 ตุลาคม 2560
ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย 16 ตุลาคม 2560
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล