ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย

18,109      19,929
 

 
ชื่อเรื่อง : ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทยโดยเด็กหญิงสุพรรษา วันนาโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร จ.ก าแพงเพชร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กิจกรรมวาดภาพ, ศิลป, ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย, กำแพงเพชร, การวาดภาพ, ตัวละครในวรรณคดีไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงสุพรรษา วันนา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เด็กหญิงสุพรรษา วันนา, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร. (2560). ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย, 16 ตุลาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/72788
เด็กหญิงสุพรรษา วันนา, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร. (2560). "ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/72788. (16 ตุลาคม 2560)
เด็กหญิงสุพรรษา วันนา, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร. "ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย". 16 ตุลาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/72788.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว