ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  0     0

ชื่อเรื่อง :  -
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   -
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   -
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   -
ระดับชั้น :   -
สาขาวิชาของสื่อ :   -
ลักษณะของสื่อ :   -
ผลงานทั้งหมด
0
ผู้เข้าชม
0
ดาวน์โหลด
0
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1 16,217
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1 16,217
ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย 12,809
ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย 5,867
ภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทย 4,465

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง ป / p ตอนที่ 9 6 เมษายน 2564
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง ป / p ตอนที่ 9 6 เมษายน 2564
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง ป / p ตอนที่ 8 6 เมษายน 2564
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง ป / p ตอนที่ 8 6 เมษายน 2564
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง ป / p ตอนที่ 7 6 เมษายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล