จังหวัดสุรินทร์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  959     393

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ธงชนะมาร
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ทุงชนะมาร, ตุงชนะมาร, ธงชนะมาร, ทุงประจัญมาร, ตุงประจัญมาร, ธงประจัญมาร, อีสานใต้, เขมรถิ่นไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ภาสกร เตือประโคน
เจ้าของผลงานร่วม :   จังหวัดสุรินทร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
3
ผู้เข้าชม
1,241
ดาวน์โหลด
687
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ธงชนะมาร 959
ทุงชนะมาร 349
ตุงชนะมาร 333

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ตุงชนะมาร 20 สิงหาคม 2563
ทุงชนะมาร 20 สิงหาคม 2563
ธงชนะมาร 20 สิงหาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ธงชนะมาร 959 393
2 ทุงชนะมาร 349 210
3 ตุงชนะมาร 333 209