ตุงชนะมาร

365      221
 
Creative Commons License
ตุงชนะมาร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ตุงชนะมาร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ทุงชนะมาร, ตุงชนะมาร, ธงชนะมาร, ทุงประจัญมาร, ธงประจัญมาร, ตุงประจัญมาร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จังหวัดสุรินทร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน, จังหวัดสุรินทร์. (2560). ตุงชนะมาร, 20 สิงหาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/78134
ภาสกร เตือประโคน, จังหวัดสุรินทร์. (2560). "ตุงชนะมาร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/78134. (20 สิงหาคม 2563)
ภาสกร เตือประโคน, จังหวัดสุรินทร์. "ตุงชนะมาร". 20 สิงหาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/78134.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ตุงชนะมาร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว