ประสงค์ ลี้สุวรรณ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,049
  486

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เล่าเรื่องเมืองอ่างทอง ตอน วัดใหญ่ บ้านยี่ล้น แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ช่วงที่ 1
คำอธิบาย :  vdo clip เล่าเรื่องเมืองอ่างทอง ตอน วัดใหญ่ บ้านยี่ล้น แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ช่วงที่ 1 จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เล่าให้ฟังแบบง่ายๆ เพลินๆ
คำสำคัญ :   อ่างทอง, วัดใหญ่, ญาณพิเชียร, ยี่ล้น, วิเศษชัยชาญ, บ้านยี่ล้น, วิเศษไชยชาญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ประสงค์ ลี้สุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล