พระวิหาร วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง

ข้อมูลผลงาน

  82      114     
 
Creative Commons License
พระวิหาร วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  พระวิหาร วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง
คำอธิบาย :  พระวิหาร วัดไชโยวรวิหาร ที่ประดิษฐาน "พระมหาพุทธพิมพ์" หรือ "หลวงพ่อโต" พระดังของอ่างทอง ถ่ายเมื่ือปี พ.ศ. 2537
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสงค์ ลี้สุวรรณ
คำสำคัญ :   พระวิหาร, หลวงพ่อโต, อ่างทอง, วัดไชโย, ไชโย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (314.53 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง