ปฐมาวดี แสงวิลัย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,673
  718

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 1
คำอธิบาย :  VDO clip การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 1 โดยจะพาไปบ้านแคคตัสของลุงตึ๋ง ผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมานานหลายสิบปี จะอธิบายให้รู้จักเกี่ยวกับแคคตัส วิธีการผสมดิน การปลูก การเปลี่ยนกระถาง และจะให้เห็นถึงสายสัมพันธุ์ของพ่อและลูก โดยมีแคคตัส เป็นตัวเชื่อมโยง
คำสำคัญ :   แคคตัส, cactus, กระบองเพชร, บ้านแคคตัสลุงตึ๋ง, vdo, การเลี้ยงแคคตัส
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
เจ้าของผลงานร่วม :   ปฐมาวดี แสงวิลัย, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, อภิชาติ เชื้อเชย, ชุตินันท์ อังสุภานิช, ร้าน Panya_Cactus_Home
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
369
ผู้เข้าชม
131,513
ดาวน์โหลด
105,388
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 1 5,673
สวนถาดแคคตัส 5,610
สวนถาดแคคตัส 3,420
ยูโฟร์เบีย แล็คเทีย (Euphorbia lactea) 2,782
อิชินอปซิส คาเมซีรีอุส (Echinopsis chamaecereus) 2,483

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Infographic การเลี้ยงแคคตัส 21 มีนาคม 2563
สวนถาดแคคตัส 20 ตุลาคม 2561
สวนถาดแคคตัส 20 ตุลาคม 2561
สวนถาดแคคตัส 20 ตุลาคม 2561
สวนถาดแคคตัส 20 ตุลาคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล