ยูโฟร์เบีย แล็คเทีย (Euphorbia lactea)

2,491      859
 
Creative Commons License
ยูโฟร์เบีย แล็คเทีย (Euphorbia lactea) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ยูโฟร์เบีย แล็คเทีย (Euphorbia lactea)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เป็นไม้มงคล คนไทยเรียกว่า "หยก"
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ยูโฟร์เบีย แล็คเทีย, ยูโฟร์เบีย, succulent, Euphorbia, Euphorbia lactea, ไม้อวบน้ำ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย. (2561). ยูโฟร์เบีย แล็คเทีย (Euphorbia lactea), 24 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82500
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย. (2561). "ยูโฟร์เบีย แล็คเทีย (Euphorbia lactea)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82500. (24 มกราคม 2561)
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย. "ยูโฟร์เบีย แล็คเทีย (Euphorbia lactea)". 24 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82500.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (2,114)
จำนวนผู้เข้าชม (2,110)
จำนวนผู้เข้าชม (1,849)

รีวิว : ยูโฟร์เบีย แล็คเทีย (Euphorbia lactea)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว