พระโสภณคณาภรณ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,069
  790

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ต้นกล้วยไข่พระตะบอง
คำอธิบาย :  ต้นกล้วยไข่พระตะบอง
คำสำคัญ :   ต้นกล้วยไข่พระตะบอง, ต้นกล้วย, กล้วยไข่พระตะบอง, เครือกล้วย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พระโสภณคณาภรณ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
2,915
ผู้เข้าชม
129,384
ดาวน์โหลด
126,109
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ต้นกล้วยไข่พระตะบอง 3,069
ต้นกล้วยหอมจำปา 1,717
ต้นกล้วยงาช้าง 1,404
กล้วยเทพพนม 1,293
หวีกล้วยเทพพนม 1,228

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
บทสวดมนต์ คำสอน คำแปล 27 มกราคม 2560
เครือกล้วยไข่พระตะบอง 21 เมษายน 2559
เครือกล้วยไข่พระตะบอง 21 เมษายน 2559
เครือกล้วยไข่พระตะบอง 21 เมษายน 2559
เครือกล้วยไข่พระตะบอง 21 เมษายน 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล