ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,853
  4,572

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  กระเช้าดอกไม้
คำอธิบาย :  หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง กระเช้าดอกไม้
คำสำคัญ :   หนังสือเรียน, หนังสืออ่านนอกเวลา, หนังสือส่งเสริมการอ่าน, หนังสืออ่านเพิ่มเติม, กลุ่มทักษะภาษาไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กรมวิชาการ
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ, ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
1,569
ดาวน์โหลด
4,437
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
กระเช้าดอกไม้ 1,853

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
กระเช้าดอกไม้ 20 มีนาคม 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 กระเช้าดอกไม้ 1,853 4,572