กระเช้าดอกไม้

1,755      4,546
 
Creative Commons License
กระเช้าดอกไม้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : กระเช้าดอกไม้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง กระเช้าดอกไม้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสือส่งเสริมการอ่าน, หนังสือเรียน, กลุ่มทักษะภาษาไทย, หนังสืออ่านนอกเวลา, หนังสืออ่านเพิ่มเติม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมวิชาการ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ, ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. (2559). กระเช้าดอกไม้, 20 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14869
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. (2559). "กระเช้าดอกไม้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14869. (20 มีนาคม 2559)
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. "กระเช้าดอกไม้". 20 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14869.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กระเช้าดอกไม้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว