กรมวิชาการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,363
  2,113

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือวางแผนการเรียน ชีวิต และอาชีพ สำหรับช่วงชั้นที่ 4
คำอธิบาย :  คู่มือวางแผนการเรียน ชีวิต และอาชีพ สำหรับช่วงชั้นที่ 4
คำสำคัญ :   คู่มือวางแผนการเรียน ชีวิต และอาชีพ สำหรับช่วงชั้นที่ 4, แนะแนว
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กรมวิชาการ
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ม.4, ม.5, ม.6
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 คู่มือวางแผนการเรียน ชีวิต และอาชีพ สำหรับช่วงชั้นที่ 4 4,363 2,113
2 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 2,039 494
3 หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย 1,923 767
4 กระเช้าดอกไม้ 1,759 4,546
5 หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เรื่อง Magic Land Volume I 1,453 830
6 คู่มือการใช้แบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1,209 1,708
7 หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย สุภาษิตคำโคลง 904 723
8 คู่มือวางแผนการเรียน ชีวิต และอาชีพ สำหรับช่วงชั้นที่ 3 893 631
9 หนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์ ชุดขีวิตต้องสู้ เล่ม 4 851 595
10 แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 787 2,156