หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย สุภาษิตคำโคลง

925      745
 
Creative Commons License
หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย สุภาษิตคำโคลง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย สุภาษิตคำโคลง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย สุภาษิตคำโคลง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สุภาษิตคำโคลง, หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมวิชาการ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย สุภาษิตคำโคลง, 25 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71086
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). "หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย สุภาษิตคำโคลง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71086. (25 กันยายน 2560)
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. "หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย สุภาษิตคำโคลง". 25 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/71086.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย สุภาษิตคำโคลง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว