แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

820      2,661
 
Creative Commons License
แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แนะแนว, ทักษะอาชีพ, แบบวัดแววอาชีพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมวิชาการ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น, 16 เมษายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20156
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). "แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20156. (16 เมษายน 2559)
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. "แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น". 16 เมษายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20156.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว