หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย

1,923      770
 
Creative Commons License
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : คำประพันธ์คล้องจอง, หนังสือส่งเสริมการอ่าน, ชาวนาไทย, หนังสือภาพลายเส้น, คำคล้องจอง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมวิชาการ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ, เกริก ยุ้ยพันธ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, เกริก ยุ้ยพันธ์. (2559). หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย, 20 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14875
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, เกริก ยุ้ยพันธ์. (2559). "หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14875. (20 มีนาคม 2559)
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, เกริก ยุ้ยพันธ์. "หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย". 20 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14875.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว