เกริก ยุ้ยพันธ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,015
  778

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย
คำอธิบาย :  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย
คำสำคัญ :   หนังสือส่งเสริมการอ่าน, ชาวนาไทย, คำคล้องจอง, คำประพันธ์คล้องจอง, หนังสือภาพลายเส้น
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กรมวิชาการ
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ, เกริก ยุ้ยพันธ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
1,703
ดาวน์โหลด
686
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย 2,015

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย 20 มีนาคม 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชาวนาไทย 2,015 778