ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  28,041
  3,794

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบงานสระอา
คำอธิบาย :  สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ \ภายใต้โครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ICT for Margialized Area) \ดูแลโครงการและดำเนินการผลิต กะทิกะลา คอมปานี www.katikala.com ศุ บุญเลี้ยง : ดูแลแปรรูป
คำสำคัญ :   สระไทย, สระ-า, คู่มือคุณครูสระ-า, เตรียมการสอนสระ, ใบงาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, แบบฝึกหัด, แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน, ใบงาน
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ไวมาก ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT 291 46
2 ไฟล์ภาพแบบทดสอบ บทที่ 7 เล่นกับเวลา ชุดที่ 2 243 1,089
3 ไฟล์ภาพแบบทดสอบ บทที่ 7 เล่นกับเวลา ชุดที่ 1 371 1,608
4 ไฟล์ภาพแบบทดสอบ บทที่ 6 : ตะลุย โลกดนตรี ชุดที่ 2 248 747
5 ไฟล์ภาพแบบทดสอบ บทที่ 6 : ตะลุย โลกดนตรี ชุดที่ 1 406 1,590
6 ไฟล์ภาพแบบทดสอบ บทที่ 5 : คิดอย่างไร ได้อย่างนั้น 350 1,514
7 ไฟล์ภาพแบบทดสอบ บทที่ 4 : สนุกคณิตกับ KidBright ชุดที่ 2 240 1,444
8 ไฟล์ภาพแบบทดสอบ บทที่ 4 : สนุกคณิตกับ KidBright ชุดที่ 1 2,819 9,159
9 ไฟล์ภาพแบบทดสอบ บทที่ 3 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย KidBright ชุดที่ 2 344 420
10 ไฟล์ภาพแบบทดสอบ บทที่ 3 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย KidBright ชุดที่ 1 586 2,340