คุยกันเรื่องเวลา (ตอนที่ 2) : Cycle Time

575      107
 
Creative Commons License
คุยกันเรื่องเวลา (ตอนที่ 2) : Cycle Time ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คุยกันเรื่องเวลา (ตอนที่ 2) : Cycle Time
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หากผู้อ่านมีนิยามของคำว่า Cycle time ที่ตนเองใช้อยู่แล้ว ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่านิยามดังกล่าวเป็นที่ทราบกันดีและใช้กันอยู่ทั่วไปเป็นสากล หากสืบค้นเอกสารมากพอ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งในวงการวิศวกรรม วงการธุรกิจ หรือแม้กระทั่งวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็จะพบว่ามีการใช้คำว่า Cycle time ในความหมายที่หลากหลายแตกต่างกันไป ความหมายที่หลากหลายแตกต่างกันของคำว่า Cycle time ได้รับการอธิบายไว้อย่างชัดเจนในบทความ...
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Productivity, Smart Factory, บทความ, Cycle Time, อุตสาหกรรม, Smart Manufacturing, ศอ., งานวิจัย, CPS
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนกร ตันธนวัฒน์,ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ, ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nectec.or.th/news/news-public-document/cycletime.html
URL :
:
ธนกร ตันธนวัฒน์,ดร., ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ, ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ. (2564). คุยกันเรื่องเวลา (ตอนที่ 2) : Cycle Time, 3 มีนาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/220914
ธนกร ตันธนวัฒน์,ดร., ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ, ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ. (2564). "คุยกันเรื่องเวลา (ตอนที่ 2) : Cycle Time". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/220914. (3 มีนาคม 2564)
ธนกร ตันธนวัฒน์,ดร., ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ, ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ. "คุยกันเรื่องเวลา (ตอนที่ 2) : Cycle Time". 3 มีนาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/220914.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (4,304)

รีวิว : คุยกันเรื่องเวลา (ตอนที่ 2) : Cycle Time

ไม่พบข้อมูลการรีวิว