วุฒิชัย สุขเกษม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,139
  1,072

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle
คำอธิบาย :  จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle
คำสำคัญ :   จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์, Moodle, eLearning, e-Learning, OSS, Open Source Software, LMS, Learning Management System, โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
เจ้าของผลงานร่วม :   วุฒิชัย สุขเกษม, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
887
ดาวน์โหลด
839
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle 1,139

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle 1 เมษายน 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล