จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle

1,243      1,127
 
Creative Commons License
จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์, โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์, Learning Management System, eLearning, Moodle, OSS, e-Learning, LMS, Open Source Software
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, วุฒิชัย สุขเกษม
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, วุฒิชัย สุขเกษม. (2559). จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle, 1 เมษายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16747
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, วุฒิชัย สุขเกษม. (2559). "จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16747. (1 เมษายน 2559)
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, วุฒิชัย สุขเกษม. "จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle". 1 เมษายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/16747.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle

ไม่พบข้อมูลการรีวิว