บุญเกียรติ เจตจำนงนุช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  12,816
  3,753

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำอธิบาย :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ, Digital Media, สื่อดิจิทัล, Code of Conduct, Standard, มาตรฐานการจัดการสื่อดิจิทัล, แนวปฏิบัติ, Guideline
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 12,816 3,753
2 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 7,984 3,325
3 การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word 1,882 544
4 จอหนังกลางแปลง 1,067 589
5 ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร 989 2,256
6 Template PowerPoint ขนาด 16:9 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 817 733
7 ภาพดอกไม้ ที่ม่อนแจ่ม 686 746
8 Template PowerPoint ขนาด 4:3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 507 548
9 จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle 468 545
10 ภาพแม่น้ำประเทศไทย 447 1,062