บุญเกียรติ เจตจำนงนุช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  21,412
  4,047

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำอธิบาย :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ, Digital Media, สื่อดิจิทัล, Code of Conduct, Standard, มาตรฐานการจัดการสื่อดิจิทัล, แนวปฏิบัติ, Guideline
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 21,412 4,047
2 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 8,650 3,660
3 การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word 2,159 737
4 จอหนังกลางแปลง 1,181 658
5 ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร 1,172 2,487
6 Template PowerPoint ขนาด 16:9 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 983 824
7 คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20 779 287
8 ภาพดอกไม้ ที่ม่อนแจ่ม 771 842
9 Template PowerPoint ขนาด 4:3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 682 673
10 จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle 682 744