บุญเกียรติ เจตจำนงนุช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  36,801
  4,448

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำอธิบาย :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ, Digital Media, สื่อดิจิทัล, Code of Conduct, Standard, มาตรฐานการจัดการสื่อดิจิทัล, แนวปฏิบัติ, Guideline
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
585
ผู้เข้าชม
117,522
ดาวน์โหลด
74,710
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 36,801
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 9,448
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word 2,794
คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20 1,747
ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร 1,395

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โปรแกรมจัดการงานคำนวณในชุดโปรแกรม Open0ffice.org Calc 2 พฤษภาคม 2565
คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0 2 พฤษภาคม 2565
สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0 2 พฤษภาคม 2565
พญาศรีสัตตนาคราช 5 มีนาคม 2565
บรรยายกาศ ตอนค่ำ ลานพญาศรีสัตตนาคราช 5 มีนาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 36,801 4,448
2 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 9,448 4,065
3 การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word 2,794 1,131
4 คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20 1,747 731
5 ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร 1,395 2,675
6 จอหนังกลางแปลง 1,394 808
7 Template PowerPoint ขนาด 16:9 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1,380 997
8 จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle 1,135 1,063
9 ภาพดอกไม้ ที่ม่อนแจ่ม 957 999
10 Template PowerPoint ขนาด 4:3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 872 814