การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word

3,003      1,206
 
Creative Commons License
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โปรแกรมบริหารหาจัดการการอ้างอิง และบรรณานุกรมนั้นมีมากมายหลากหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ ทั้งที่ต้องซื้อซอต์ฟแวร์มาใช้ หรือเลือกหาโปรแกรมฟรี ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน๊ตให้เลือกใช้งานก็มีอยู่พอสมควร ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเพื่อซื้อซอฟต์แวร์กลุ่มนี้สักเท่าไหร่ เพียงท่านศึกษาการใช้งานโปรแกรมแต่ละโปรแกรมให้เหมาะสม เพื่อให้การทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Reference Manager, บรรณานุกรม, mendeley, บรรณานุกรมอัตโนมัติ, การอ้างอิง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2563). การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word, 22 มกราคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166183
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2563). "การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166183. (22 มกราคม 2563)
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word". 22 มกราคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166183.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word

ไม่พบข้อมูลการรีวิว