ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  15,656
  3,838

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำอธิบาย :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ, Digital Media, สื่อดิจิทัล, Code of Conduct, Standard, มาตรฐานการจัดการสื่อดิจิทัล, แนวปฏิบัติ, Guideline
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
4,975
ผู้เข้าชม
486,071
ดาวน์โหลด
536,332
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 15,656
หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล 9,783
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 9,066
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 8,082
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 5,820

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การบรรยายเรื่องการจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น 1 กันยายน 2564
การบรรยายเรื่องการจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น 1 กันยายน 2564
การบรรยายเรื่องการจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น 1 กันยายน 2564
การบรรยายเรื่องการจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น 1 กันยายน 2564
การบรรยายเรื่องการจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น 1 กันยายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 15,656 3,838
2 หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล 9,783 2,685
3 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 9,066 3,348
4 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 8,082 3,417
5 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 5,820 1,770
6 Clipart เด็กน้อยอ่านหนังสือ 5,785 18,761
7 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 4,997 1,889
8 Clipart การ์ตูนชุดคอมพิวเตอร์ 3,969 25,262
9 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 3,946 1,366
10 Clipart การ์ตูนดินสอ 2,981 19,546