ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  40,249
  4,599

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำอธิบาย :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ, Digital Media, สื่อดิจิทัล, Code of Conduct, Standard, มาตรฐานการจัดการสื่อดิจิทัล, แนวปฏิบัติ, Guideline
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
4,981
ผู้เข้าชม
850,254
ดาวน์โหลด
707,173
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 40,249
หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล 18,874
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 9,709
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 9,572
ผนังไม้ไผ่ 8,658

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science: บทที่ 5 สาธิตการสืบค้นจากชื่อหน่วยงาน 25 มิถุนายน 2565
การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science: บทที่ 4 สาธิตการใช้งานฟังก์ชัน Documents Researchers 25 มิถุนายน 2565
การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science: บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์จากการสืบค้นข้อมูล 25 มิถุนายน 2565
การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science: บทที่ 2 แนะนำฟังก์ชั่นการสืบค้นข้อมูล 25 มิถุนายน 2565
การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science: บทที่ 1 แนะนำการใช้งาน 25 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 40,249 4,599
2 หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล 18,874 3,480
3 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 9,709 3,796
4 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 9,572 4,101
5 ผนังไม้ไผ่ 8,658 1,241
6 Clipart เด็กน้อยอ่านหนังสือ 6,480 20,974
7 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 6,323 2,232
8 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 5,490 2,207
9 ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ) 5,159 1,276
10 Clipart การ์ตูนชุดคอมพิวเตอร์ 4,667 32,532