แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

3,997      1,422
 

Public Domain : PD


 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาการทางด้านความคิด การสังเกตุ การใช้ภาษาในการสื่อสารสื่อความหมาย การจดจำชื่อเรียกสิ่งต่างๆ รอบตัว ฝึกการสังเกตสิ่งที่เหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างกัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ, แบบฝึกคำศัพท์, ฝึกภาษาอังกฤษ, English, question english, glossary, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ, 13 กุมภาพันธ์ 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/115798
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/115798. (13 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ". 13 กุมภาพันธ์ 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/115798.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (9,119)
จำนวนผู้เข้าชม (5,882)
จำนวนผู้เข้าชม (5,064)

รีวิว : แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว