ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร

1,439      2,718
 
Creative Commons License
ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร ยามเช้า ในวันที่ฝนไม่ตก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : -
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2558). ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร, 6 ตุลาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/40
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2558). "ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/40. (6 ตุลาคม 2558)
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร". 6 ตุลาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/40.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว