สุรพล บุญลือ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,467
  124

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Tokyo tower
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   -
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุรพล บุญลือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
686
ผู้เข้าชม
23,131
ดาวน์โหลด
12,669
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Tokyo tower 2,467
การแสดงที่ไทเป 303
แคชเมียร์ ประเทศอินเดีย 170
สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน (Arlington National Cemetery) 163
ขนมปังสไตล์บาวาเลี่ยน 156

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
4 July 2019 : Independence Day USA 8 พฤศจิกายน 2564
4 July 2019 : Independence Day USA 8 พฤศจิกายน 2564
4 July 2019 : Independence Day USA 8 พฤศจิกายน 2564
4 July 2019 : Independence Day USA 8 พฤศจิกายน 2564
4 July 2019 : Independence Day USA 8 พฤศจิกายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล