ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  37,627
  34,358

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร)
คำอธิบาย :  ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร) ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)ในปี พ.ศ. 2553 ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไปฟอนต์นี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
คำสำคัญ :   แบบอักษร, font, ฟอนต์, SIPA, DIP, TH Niramit AS, นิรมิตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ทีม อักษราเมธี
เจ้าของผลงานร่วม :   ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์, บวร จรดล, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ผลงานทั้งหมด
2
ผู้เข้าชม
38,121
ดาวน์โหลด
38,509
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร) 37,627
ฟอนต์ TH Srisakdi (ศรีศักดิ์) 3,837

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ฟอนต์ TH Srisakdi (ศรีศักดิ์) 29 เมษายน 2559
ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร) 29 เมษายน 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ฟอนต์ TH Niramit AS (นิรมิตร) 37,627 34,358
2 ฟอนต์ TH Srisakdi (ศรีศักดิ์) 3,837 5,396